Samenstelling bestuur
voorzitter
Henk Blommers
adres: Populierstraat 142
4142EC Leerdam
tel: 0345 617196
Email: henkblommers@gmail.com
penningmeester
Dicky van Zee
adres: Palissade 46
4143 GB Leerdam
tel: 0345 615753
06-34262441
Email: dcvanzee@planet.nl
2de penningmeester
Annelies Barnhoorn
adres: Palissade 4
4143GB Leerdam
tel: 0345 615753
Email: anneliesbarnhoorn@gmail.com
secretaris
tel:0345 612310
Leerdamse wandelvereniging ‘WSV Prins-Bernhard’
opgericht 19 augustus 1936
aangesloten bij:
KWBN en SGWB
bankrekening: NL64RABO0358431557
                         Email: kobymeijdam@hotmail.com
               Koby Meijdam
                    adres: De Waterloop 25
                   4141 JV Leerdam
2de secretaris Greet van Weenen tel:0345 505249