Lieve wandelvrienden, Zoals in het vorige mededelingenblad aangegeven gaan we inschrijven voor de Samenloop voor Hoop. Tot nu toe hebben 18 leden zich opgegeven om mee te doen. Mocht je alsnog mee willen doen dan kan dat natuurlijk, geef je dan nog even op bij het bestuur. Willen degene die zich tijdens de jaarvergadering al opgegeven hebben zo snel mogelijk hun kledingmaat aan Koby doorgeven? Dan kan zij de inschrijving van onze groep gaan regelen. Het inschrijfgeld van € 15,-- kan overgemaakt worden op de rekening van de vereniging onder vermelding van je naam + “samenloop voor hoop”. Je mag het ook contant aan een bestuurslid geven. Een groepsnaam mag niet ontbreken. Wie weet een leuke naam voor onze groep? Graag aanleveren bij het bestuur, in onze vergadering van april zullen we een naam kiezen. De winnaar van de leukste naam verdient een rondje extra lopen. Hieronder alle informatie nog even op een rijtje: Samenloop voor Hoop, wat is dat? De Samenloop voor Hoop is een wandelestafette die 24 uur duurt. Landelijk wordt dit evenement op verschillende plaatsten georganiseerd, gedurende het hele jaar. In Leerdam vindt het plaats van vrijdag 4 oktober tot zaterdag 5 oktober. De bedoeling is dat een groep 24 uur non-stop wandelt, hierbij lossen de deelnemers uit een groep elkaar af. En wat gebeurd er op zo’n dag? De estafette begint op vrijdag om 16.00 uur. Als aftrap lopen de survivors een ererondje (de survivors zijn mensen die kanker hebben of hebben gehad, zij worden extra in het zonnetje gezet). Als het donker wordt worden de kaarsen aangestoken. Langs de route staan de kaarsenzakken met een persoonlijke wens of boodschap. En op 5 oktober om 16.00 uur wordt de estafette feestelijk beëindigd: alle deelnemers lopen dan in hun paarse shirt de laatste rondes met elkaar. Daarna wordt bekend gemaakt hoeveel geld er is opgehaald. Gedurende het hele evenement zijn er activiteiten, kraampjes en allerlei gezelligheid op het terrein. Waar komt dat geld vandaan en waar is het voor bedoeld? Naast het met elkaar stil staan bij kanker, het delen van verdriet en hoop en het vieren van het leven, is het doel van de Samenloop voor Hoop om geld op te halen voor het KWF zodat er meer onderzoek gedaan kan worden naar genezing van kanker. Elke deelnemer betaalt € 15,-- inschrijfgeld, daarnaast kan men zich door familie/vrienden/bekenden laten sponsoren. Al het opgehaalde geld komt ten goede aan het KWF. Wil of kan je niet meelopen en wil je toch je steentje bijdragen? Sponsor dan één van je wandelmaatjes, dan  zijn we samen sterk! Groetjes van het bestuur
WSV “Prins Bernhard”    Mededelingenblad 2019 nummer 45 Voorzitter: Henk Blommers   Tel: 0345-617196 Erevoorzitter:               Wim van Hoogdalem Ereleden:  Hr. J. Bogerd Secretaris: Koby Meijdam   Tel: 0345-612310  2e secretaris: Greet van Weenen Tel : 0345-505249  Mw. G. v.d. Graaf-van Steenis      Hr. J v.d. Graaf Mw. G. v. Kekem Dhr. N. v. Kekem Penningmeester: Dicky van Zee Tel:0345-615753 2e penningm.: Annelies Barnhoorn Tel:0345-631050 Bankrekening: Rabobank: NL64 RABO 0358 4315 57