Lieve wandelvrienden De zomermaanden zijn begonnen en dat betekent warme dagen en wat minder wandeltochten. Een aantal van ons trekken er op uit om de Vierdaagse te lopen, hetzij in Apeldoorn, Nijmegen of Limburg. Of gaan gewoon op een andere manier vakantie vieren. Wat je ook ga doen, we hopen dat je geniet van de mooie tijd die voor ons ligt. Uitje op 18 augustus Er hebben zich al verschillende leden aangemeld voor ons uitje op 18 augustus. Voor degenen die dit nog niet gedaan hebben en wel mee willen het verzoek om dit zo snel mogelijk door te geven, dit in verband met de reservering op de boot. De eigen bijdrage (€ 15 voor leden en € 22,50 voor introducees) kan overgemaakt worden op de bankrekening van de vereniging (zie bovenin het kader van deze nieuwsbrief) onder vermelding van je naam + 18 augustus. Samenloop voor Hoop Tijdens de laatste informatie bijeenkomst zijn we weer een stukje wijzer geworden over de Samenloop voor Hoop. Het belooft een andere opzet te worden dan 3 jaar geleden. Wel wordt het weer gehouden op het terrein van Schreuders Sport op het industrieterrein maar de route en inrichting is totaal anders. Ook deze keer is het mogelijk om een kaarsenzak te kopen, deze ter ere van een dierbare te plaatsen (al dan niet versierd, beschreven of op een andere manier persoonlijk gemaakt). Deze kaarsen worden aangestoken als het donker begint te worden en zullen de hele nacht als een lichtbaken langs de route staan. De kaarsenzakken kosten € 5,-- per stuk. Graag horen we of er onder jullie zijn die een kaarsenzak (of meerdere) willen kopen, Koby zal dan zorgen dat ze bij jullie komen. Uiteraard is de opbrengst van deze zakken geheel voor de Samenloop. Vanuit de organisatie werd er gevraagd hoe de teams zich willen gaan inzetten voor sponsoring. Ook wij als team willen ons steentje bijdragen. Hiervoor zijn verschillende ideeën al geopperd: * Wilma wil op haar 45-jarig huwelijksfeest met Cor in plaats van cadeau’s een bijdrage vragen voor de Samenloop * Sina vraagt op haar verjaardag donaties voor de Samenloop in plaats van kadootjes * Dicky heeft mooie pakketjes ansichtkaarten gemaakt welke te koop zijn op onze tochten, de opbrengst is voor de Samenloop *We willen proberen een enveloppenstand te plaatsen op onze Fruitoogsttocht, de opbrengst daarvan is voor de Samenloop. Voor deze stand zijn we op zoek naar prijzen. Mocht je iets willen schenken dan horen we het graag, inleveren kan bij Dicky of Greet. Zijn er nog meer leuke ideeën? We horen ze graag! Voor degenen die zich nog willen inschrijven voor de Samenloop hier nogmaals de link: https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle- samenlopen/utrecht/leerdam/aanmelden/?preselectteamToken=3909 Hartelijke groet van het bestuur.
WSV “Prins Bernhard”    Mededelingenblad 2019 nummer 46 Voorzitter: Henk Blommers   Tel: 0345-617196 Erevoorzitter:               Wim van Hoogdalem Ereleden:  Hr. J. Bogerd Secretaris: Koby Meijdam   Tel: 0345-612310  2e secretaris: Greet van Weenen Tel : 0345-505249  Mw. G. v.d. Graaf-van Steenis      Hr. J v.d. Graaf Mw. G. v. Kekem Dhr. N. v. Kekem Penningmeester: Dicky van Zee Tel:0345-615753 2e penningm.: Annelies Barnhoorn Tel:0345-631050 Bankrekening: Rabobank: NL64 RABO 0358 4315 57